Leaderprojektet: Multileder

Denna webbsida är framtagen inom ramen för projektet Multileder, ett samarbetsprojekt mellan Leaderområdena Sjö, Skog & Fjäll samt Leader Highlands och Leader Cairngorms i Skottland. Inom projektet gjordes studiebesök mellan länderna, och utvecklingsfrågor, problem och lösningar kopplade till leder diskuterades. Denna ledguide är ett bestående resultat av projektet. Förhoppningen är att den ska underlätta för alla som ska bygga, marknadsföra eller ta hand om leder, vare sig det gäller vandring eller cykling.