Föreläsningar

Här kan du se föreläsningarna från projektets slutkonferens, 15 september 2020. Med på konferensen medverkade både svenska och skotska deltagare, Konferensen hölls på engelska.

FÖRELÄSNINGAR:

Introduction, Ellen Hoas Ströman
Principles of sustainable trails, Hans Stoops
Accessible trails for all, Nannie Fredrikson

3 KORTA FILMER OM HÅLLBARA LEDER:

Sustainable management
Trails for all
Trails and the rural economy

PANELDISKUSSION OCH SUMMERING:

Panel discussion – Sustainable trails
Closing session – What can we learn from each other?