Bygg bättre leder!

I vårt leaderområde Leader Sjo, Skog & Fjäll pågår många projekt med inslag av att anlägga, rusta upp eller skylta någon typ av led. Allt ifrån upplevelsestigar till tekniska downhilleder för cykel, eller en kombination av leder – det vi kallar multileder. För att underlätta arbetet med att bygga bra och hållbara leder har vi tagit fram ett antal ledguider.

Utmaningarna för en ledbyggare är många avseende allt ifrån markavtal, byggnation, inflytande, intressekonflikter, långsiktigt underhåll, finansiering och affärsmöjligheter. Våra ledguider är uppdelade i olika teman med kunskap och inspiration om byggnation, marknadsföring, information, skötsel osv. av leder för främst vandring och cykling.

På studiebesök i Skottland.

I projektet Multileder har Leader Sjö, Skog & Fjäll samarbetat med Community Woodlands Association i Skottland (Leader Highland och Leader Cairngorms). Det har skett genom bl.a. utbytesresor och framtagande av ledguider. I våra områden är leder viktiga för både boende, besökare och för att skapa lokala jobb inom besöksnäringen. Ledguiderna tar därför upp hur man bygger hållbara leder som kräver så lite underhåll som möjligt, och hur man skapar intäkter och affärsmöjligheter. I ledguiderna beskrivs också exempelvis hur man utvecklar ett gott samarbete med markägare och aktörer inom besöksnäringen, och hur man skapar leder som är inkluderande och fungerar för olika typer av besöksgrupper.

Hoppas du får nytta av våra ledguider! Skicka gärna in kommentarer och feedback på ledguiderna så att vi kan göra dem ännu bättre, till info@sjoskogfjall.se