Ledguide 14 – Bilder på skyltning

Den här ledguiden ger blandade exempel på olika typer av skyltning. Den kommer att uppdateras och förbättras allt eftersom. Ni kommer säkert hitta exempel på både bra och mindre bra skyltning.

Fundera på följande när ni scrollar igenom bilderna nedan (som är blandade exempel från de områden som var med i projektet Multileder): Vilka skyltar motiverar er? Vilka känns relevanta, inspirerande, uppdaterade? Vilken information kommer den tänkta besökaren faktiskt ta sig tid att läsa? Har de några för-/nackdelar? Vilka gillar DU?

Här är en variant på skyltning av det vi kallar multileder – leder som kan användas av flera olika användargrupper.

En annan variant av multileds-skylt (Skottland), utan symbol.

Ett sätt att få in intäkter till ledunderhåll är att sätta upp skyltar på väl valda platser.

Skylt för randonnée.

Vägvisare i trä ser trevligt ut, är ofta prisvärt och håller hyfsat bra. Impregnerat trä håller bättre men innehåller miljögifter, oljat trä är ett alternativ.

Funäsfjällens nya skyltprogram (2020) med skyltbärare i olika storlekar och skyltmedia.

MTB-skyltar kan sitta ganska lågt då cyklister tenderar att rikta blicken neråt mot leden.

Skylt för en blå cykelled i Åre Bike Park.

Röd cykelledsskylt i Åre.

Äldre skylt i Trappåsen som lyfter kulturarvet, med bilder och en hel del text som kan vara svårläst. Kräver en del av betraktaren. Även på engelska och tyska.

Viktig information om regler och ledsträckning. Kartan liksom löptexten kräver en del av betraktaren, detaljerat och (för?) liten text. Känslan här för besökaren lutar åt ”här är det någon som säger till mig att jag borde ta del av den här informationen”.

Ledvett för cykling i Vålådalen.

Informativa men samtidigt lättillgängliga skyltar i Skottland. Tydlig kommunikation mot målgruppen mtb-cyklister. Ledens svårighetsgrad och längd gör det lätt att välja rätt, och därmed ökar säkerheten och tryggheten, men även hållbarheten på lederna. Känslan hos besökaren här lutar mer åt att ”här vill jag ta del av informationen!”

Tydlig, tillfällig skylt om nedstängd led (Skottland).

Trä och plast kombinerat, plastskyltarna kan bytas ut, men blir kanske, som här, solblekta fort.

En skylt som lockar till nyfikenhet och samtidigt skyddas av väder och vind.

Välkomnande skylt in till Evanton Community Woods.

Hållbara skyltar i plåt med symboler, längd (på vissa), lednummer och riktning.

Ny informationsskylt om Solstigen i Åre, en äldre upprustad led och historien bakom den.

En enkel och billig skylt som smälter in men gör sitt jobb, delvis. Symboler för dam/herr (och handikapptoalett om en sådan finns) hade gjort skylten mer funktionell/tillgänglig men hade inte kostat något extra.

Enkel ledmarkering i trä som man ibland också ser liggandes på marken för att de inte varit ordentligt isatta.

En skylt med tydlig information och framförallt en bra service för besökarna.

Information med både text, symboler, foton och grafik skapar mer intresse.

Skyltar kan ju se ut på alla möjliga sätt. Här är de en del av starten vid ett mtb-center.